Welkom op mijn website. Mijn naam is Nynke Visser.
Van beroep ben ik stemwerker, muziektherapeut en docerend musicus (hoofdvak blokfluit). Wat heb ik je te bieden? Waarvoor kun je bij mij terecht? Als je bij mij komt zal het op een of andere manier gaan over luisteren naar heel je lichaam en over ‘zijn‘. Omdat ons lichaam zo wijs is, omdat we zo makkelijk (teveel) naar ons hoofd luisteren of omdat we soms vergeten (zijn) naar ons lichaam te luisteren.

Het zal gaan over voelen – luisteren – in beweging zijn (letterlijk en figuurlijk) – zijn – resoneren – stem geven aan – de ander nodig hebben om te weten wie je bent – benieuwd zijn – niet weten – vragen stellen – support nemen.

Hoe?
Door middel van klankervaringen: fysiek ervaren van resonanties en de mogelijkheid om met klanken/tonen mee te reizen naar binnen.
Voorbeelden van toepassingen:
  • Tijdens een cursus de dag openen met tanpura. Wie wil laat zijn/haar stem klinken, in de klanken van de tanpura. Ieder zoals het hem/haar past. Soms stil en luisterend, soms stem gevend aan een enkele toon, een melodie, zacht of uitgesproken, alles goed. Zoekend naar binnen, zoekend naar elkaar. Samenklanken ontstaan.
  • Bij wijze van meditatie een tijd lang 1 enkele toon zingen bij de tanpura. Wie wil sluit zich aan bij deze zich steeds herhalende toon. Die ene toon wijst ons de weg. Kan legio zijn. Het kan ons bewust maken van onze ademhaling. Die ene toon kan na verloop van tijd een ruimte worden die je kunt betreden of die zich toont.  De tijd kan eindeloos worden of juist gaan kruipen.
  • 

Wekelijks maak ik muziek met een man met de ziekte van Alzheimer. Door de klanken van de tanpura raakt hij even 'binnen', stil, bij zichzelf. In het bed van klanken en resonanties zingen we vertrouwde/bekende liederen. Soms zingt hij of zingen we wat in ons op komt, zo maar een melodie ontstaat, een herinnering komt boven.

  • Voor een vriendin in haar laatste levensfase regelmatig op mijn tanpura gespeeld en er al improviserend bij gezongen. Wat ik van haar hierover terugkreeg was dat ze iedere keer, steeds anders, geraakt werd en met de klanken mee kon reizen.
 

Of door te gaan ‘Stemwerken’. In de methode Stemwerk van J.R. Toussaint staat ontmoeting tussen stem en lichaam centraal. Het werk is gebaseerd op beweging en stimulering van het lichaam, aspecten van massage en ademwerk in combinatie met de stem in al zijn natuurlijke facetten . Een reis door geluid, adem en beweging, door emoties, herinneringen en patronen naar bewustwording (van wie je bent of wie je zou kunnen zijn). Themaʼs als luisteren, voelen, creativiteit, beweging, loslaten en uitdrukken kunnen aan bod komen, zonder oordeel, geen goed en fout, geen theorie. Het werk kan openingen bieden voor een andere manier van ʻomgaan metʼ. En het is bijzonder om te voelen hoe wijs je lichaam is en hoeveel plezier en energie het geeft om je eigen unieke stem te laten klinken.